Contextuele Begeleiding              Ontmoeten we vaker doen             Jelly Donkers

Visies

In mijn begeleiding werk ik onder andere vanuit de volgende visies:

  • Contextuele begeleiding, volgens I. Boszormenyi-Nagy
  • Oplossingsgericht coachen, volgens Insoo Kim Berg
  • NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), volgens John Grinder


Contextuele begeleiding, contextueel

Deze vorm van begeleiding heeft verwantschap met systeemtherapie. Het individu wordt hierbij gezien als onderdeel van een systeem. Vaak is dit het gezin van herkomst. De grondlegger van het contextuele gedachtegoed, I. Boszormenyi-Nagy, is van mening dat, zolang een relatie tussen mensen in balans is wat betreft geven en nemen, een mens niet zal vastlopen in zijn leven. Echter, als er een disbalans is in dit geven en nemen, zal een individu op een gegeven moment dit gaan ervaren en zal dit zich uiten in bepaald gedrag of zal deze persoon problemen ervaren.

Mijn begeleiding richt zich op het zichtbaar maken van bepaalde patronen en overtuigingen vanuit het verleden en wat deze patronen voor effect hebben op het functioneren van de persoon in het heden. Samen kijken we naar hulpbronnen die ervoor zorgen dat de balans weer terugkeert.

Oplossingsgericht coachen

Het oplossingsgericht coachen van Insoo Kim Berg sluit hier goed bij aan. Oplossingsgericht coachen gaat namelijk uit van het idee dat het individu zelf in staat is een oplossing te bedenken voor de meeste situaties.

In mijn begeleiding onderzoeken we samen de mogelijke oplossingen voor het probleem. Hierbij wordt vooral toekomstgericht gekeken naar wat al goed gaat en welke krachten en kwaliteiten de persoon reeds bezit.

NLP

Bij NLP leert het individu dat gedachten en overtuigingen bepalen hoe hij naar de wereld kijkt en deze ervaart. Als dit inzicht verkregen is, is het ook mogelijk om veranderingen teweeg te brengen in deze gedachten en overtuigingen. Daardoor kan de persoon positiever naar de situatie kijken en de situatie als minder problematisch ervaren. De balans in zijn leven zal weer (meer) aanwezig zijn.

We kijken samen naar overtuigingen en we gaan op zoek naar helpende gedachten die ervoor zorgen dat er anders tegen de situatie aangekeken wordt.Info
Instagram
LinkedIn