Contextuele Begeleiding              Ontmoeten we vaker doen             Jelly Donkers

Blog

25.05.2023

Loyaliteit

kinderhand met ouderhand.jpgLoyaliteit betekent dat je elkaar trouw bent. Hoe sterker de band tussen mensen is hoe groter hun loyaliteit naar elkaar zal zijn. Loyaliteit die je geeft, verwacht je ook in zekere mate terug van de ander.

Een heel bijzondere band en daarmee een zeer sterke loyaliteit bestaat tussen ouders en hun kind. Doordat een kind door zijn ouders op de wereld is gezet, voelen ouders de verantwoordelijkheid voor dit kind. Kinderen beseffen dat zij het bestaan aan hun ouders te danken hebben.

Door deze onlosmakelijke band voelen beiden de noodzaak om voor elkaar te zorgen. Deze band is nooit te verbreken: ook al zou je geen contact meer met je vader of moeder willen hebben, zelfs dan kun je niet zeggen dat het je ex-moeder of -vader is. De band blijft bestaan. Je spreekt dan van verticale of existentiële loyaliteit.

Deze band vraagt om een evenwicht in geven en ontvangen. Ouders geven veel aan hun kinderen maar ontvangen er ook veel voor terug: zorg en liefde die op dat moment passend zijn bij de leeftijd van het kind.

Een ouder die niet of te weinig geeft of kan geven, doet zijn kinderen tekort en in zekere zin onrecht aan. Toch blijven kinderen hun ouders in zo’n geval “trouw”: ze zullen hen hier zelden rechtstreeks op aanspreken.

Loyaliteit kan onder druk staan bijvoorbeeld als ouders gaan scheiden. Het kind heeft dan vaak het gevoel dat het zal moeten kiezen voor één van beide ouders. Dit is iets onmogelijks, want het voelt zich existentieel loyaal naar beide ouders. Een kind kan hierdoor in een spagaat komen, wat we gespleten loyaliteit noemen. Vaak veroorzaakt gespleten loyaliteit problemen bij het kind, bijvoorbeeld faalangst, slechter presteren op school, teruggetrokken of juist heel druk gedrag. In eerste instantie wordt de oorzaak van deze problemen niet gezocht bij de loyaliteit naar de ouders. Het is daarom van belang dat ouders zoveel mogelijk proberen deze verticale loyaliteit voor het kind in stand te houden en ervoor te zorgen dat hun kind niet hoeft te kiezen tussen beiden. Iets dat onmogelijk is bij deze mooie vorm van loyaliteit.

Jelly - 21:55 | Een opmerking toevoegen


Info
Instagram
LinkedIn